Cập nhật link Control Panel mới nhất của XOX

Thân gửi tới các khách hàng của Smarbuy đã và đang sử dụng Soundcard, phần mềm của XOX! Để thuận lợi trong quá trình sử dụng thu âm, ca hát, chúng tôi đã tổng hợp các Link tải để các bạn có thể theo dõi và cập nhập sớm nhất.

Tổng hợp phiên bản dành cho thiết bị và link tải:

  1. XOX K10 10 Jubilee (bản kỷ niệm) – Bảng điều khiển dành cho máy tính: https://drive.google.com/file/d/1pyanju4SpdDjkkdnMJ4CXePt6HnPr9iG/view?usp=sharin
  2. XOX K10 10 Jubilee (bản kỷ niệm) – Bảng điều khiển dành riêng cho Mac: https://drive.google.com/file/d/1h3LBJObM-nYHh4X6JHC7a3v6r41uYpZ-/view?usp=sharing
  3. XOX BD40: https://drive.google.com/file/d/12rRi5zMCfGnRfi_fH-GKGe8fyFGyxF_i/view?usp=sharing
  4. XOX KS108-EN: https://drive.google.com/file/d/1bc56mPXeDrwywhmw70JG9OCuJXnxsEXq/view?usp=sharing
  5. XOX KS108-JP: https://drive.google.com/file/d/1nYBHkXARd4AV3_OD7G3xqT7WAC_VQvgo/view?usp=sharing
  6. XOX KS108 – Bảng điều khiển dành riêng cho Mac: https://drive.google.com/file/d/16KYsrQhNB3KdCE7NHb1z69EuTSWaMc2r/view?usp=sharing
  7. XOX BD2: https://drive.google.com/file/d/180vUhDboSIcVUoRjU8cvpthBSysro91r/view?usp=sharing
  8. XOX K5: https://drive.google.com/file/d/1BKCZxcdE5mtmnztFaw8jkM9vmD0mcGZT/view?usp=sharing
  9. XOX ES3: https://drive.google.com/file/d/1YpfEAX7LNBt5rBcdWbxyBwekVtimxPk_/view?usp=sharing

Chúc các bạn có những giây phút livestream giải trí tuyệt vời, những bản thu âm chất lượng.

Bình luận (0 bình luận)

0